HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH THÁI NGUYÊN
0906129087

TIN TỨC CHI TIẾT
HỘI LHPN TỈNH KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC, KỸ NĂNG CÔNG TÁC PHỤ NỮ CHO CÁN BỘ HỘI CƠ SỞ

 

          Thực hiện đề án “Đào tạo, nâng cao năng lực cho cán bộ Hội phụ nữ các cấp giai đoạn 2017 - 2020” của Hội LHPN tỉnh Thái Nguyên, từ ngày 29/5 đến 9/6/2017, Hội LHPN tỉnh tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng công tác phụ nữ cho 70 chị Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ sở. Tại lớp tập huấn các học viên được tập huấn 14 chuyên đề, cụ thể: Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2017-2022; Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021; Vị trí, vai trò của tổ chức Hội LHPN cấp cơ sở và chức trách, nhiệm vụ của chủ tịch Hội LHPN cấp cơ sở; giới thiệu Điều lệ Hội LHPN Việt Nam, nhiệm kỳ 2017 -2022; Triển khai thực hiện đề án khâu đột phá “Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế tăng giàu, giảm nghèo, gắn với xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2017-2020” của Hội LHPN tỉnh; hướng dẫn thực hiện Quyết định 217, 218; Hướng dẫn xử lý đơn thư, khiếu nại tố cáo; một số vấn đề chủ yếu về nghệ thuật tuyên truyền miệng; lựa chọn ưu tiên và lập kế hoạch hoạt động; kỹ năng thu thập, tổng hợp thông tin và viết báo cáo của Hội PN cấp xã; kỹ năng vận động thuyết phục; kỹ năng tuyên truyền miệng; hướng dẫn kỹ năng tư vấn cho nạn nhân bị bạo lực trên cơ sở giới; công tác giảm nghèo, ... Sau khoa đào tạo, học viên sẽ được nâng cao kiến thức và có thể áp dụng những kỹ năng nghiệp vụ Hội trong tổ chức hoạt động tại chi, tổ nhằm thu hút hội viên tham gia sinh hoạt Hội.

Video
THƯ VIỆN ẢNH