HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH THÁI NGUYÊN
0906129087

TIN TỨC CHI TIẾT
Ký kết Quy chế phối hợp giữa Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh và Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020

 

Đồng chí Nguyễn Thị Quỳnh Hương,  ủy viên Ban Chấp hành TW Hội LHPN Việt Nam, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh và đồng chí Ngô Chí Dũng - Giám đốc BHXH tỉnh ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa Hội Liên hiệp Phụ nữ  tỉnh (LHPN) và BHXH tỉnh giai đoạn 2016-2020.

Chiều ngày 31/7/2017, tại Hội trường cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh đã diễn ra Lễ ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa Hội Liên hiệp Phụ nữ  tỉnh (LHPN) và BHXH tỉnh giai đoạn 2016-2020. Đến dự và đồng chủ trì buổi Lễ có đồng chí Nguyễn Thị Quỳnh Hương - ủy viên Ban Chấp hành TW Hội LHPN Việt Nam, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh và đồng chí Ngô Chí Dũng - Giám đốc BHXH tỉnh. Tham dự buổi Lễ còn có các đồng chí Thường trực, trưởng các Ban chuyên môn Hội LHPN tỉnh, các đồng chí Lãnh đạo, trưởng, phó phòng BHXH tỉnh.

Theo đó mục tiêu và nội dung của Quy chế phối hợp được BHXH tỉnh và Hội LHPN tỉnh xác định:

- Về Mục tiêu: Quy chế phối hợp công tác giữa Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Thái Nguyên và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020 (sau đây gọi tắt là Quy chế) nhằm tăng cường trách nhiệm và sự phối hợp giữa hai ngành trong chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), hướng tới mục tiêu chung là thực hiện có hiệu quả chính sách BHXH, BHYT đảm bảo quyền lợi chính đáng, hợp pháp của người tham gia, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em.

- Về Nội dung: Phối hợp trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về BHXH, BHYT, bảo hiểm tự nguyện (BHTN); phối hợp trong chỉ đạo tổ chức thực hiện chính sách, chế độ BHXH, BHYT, BHTN; phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo, đơn thư về BHXH, BHYT, BHTN; phối hợp trong nghiên cứu đề xuất, kiến nghị xây dựng, sửa đổi, bổ sung chính sách phap luật về BHXH, BHYT; phối hợp trong trao đổi thông tin và báo cáo; phối hợp trong xây dựng kế hoạch và tổng kết tình hình hoạt động; phối hợp trong công tác bồi dưỡng nghiệp vụ và phối hợp trong hợp tác quốc tế về lĩnh vực BHXH, BHYT.

Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Giám đốc BHXH tỉnh khẳng định việc tổ chức ký Quy chế phối hợp hoạt động giữa BHXH tỉnh và Hội LHPN tỉnh là rất cần thiết, thể hiện trách nhiệm của hai cơ quan trong việc tổ chức triển khai công tác tuyên truyền và thực hiện chủ trương đường lối của Đảng chính sách pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh, nhằm bảo đảo quyền lợi của người dân nói chung và phụ nữ nói riêng.

Thay mặt Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh, đồng chí Chủ tịch Hội LHPN tỉnh phát biểu hoạt động ký kết chương trình phối hợp công tác giữa hai ngành là điều kiện, là cơ hội thuận lợi để các cấp Hội và cán bộ, hội viên phụ nữ được tiếp cận thường xuyên hơn với các chính sách về bảo hiểm, hỗ trợ cho chị em thực hiện các chính sách về BHXH, BHYT được thuận lợi hơn. Chính vì vậy, để thực hiện đạt kết quả cao 6 nội dung trong quy chế phối hợp giữa hai ngành. Ngay sau hội nghị này, Hội LHPN tỉnh sẽ chỉ đạo các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh phối hợp với Bảo hiểm cùng cấp xây dựng nội dung, chương trình phối hợp ở cấp mình để triển khai trong cán bộ, hội viên phụ nữ. Tập trung cho công tác tuyên truyền, phổ biến chế độ, chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT và vận động hội viên phụ nữ tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện. Phối hợp chỉ đạo và thực hiện tốt các chế độ, chính sách BHXH, BHYT nhằm bảo vệ quyền và lợi ích của người tham gia. Đặc biệt, với nhiệm vụ tham gia giám sát và phản biện xã hội, Hội phụ nữ các cấp sẽ chú trọng công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về BHXH, BHYT và phối hợp giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo về BHXH, BHYT nhằm thực hiện tốt hơn các chính sách về Bảo hiểm và bảo vệ quyền lợi thiết thực cho phụ nữ và trẻ em.

Sau khi ký kết quy chế, Lãnh đạo BHXH tỉnh và Hội LHPN tỉnh thống nhất hàng năm, hai cơ quan tiến hành xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp./.

BAN TUYÊN GIÁO HỘI LHPN TỈNH

 

Video
THƯ VIỆN ẢNH