HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH THÁI NGUYÊN
0906129087

TIN TỨC CHI TIẾT
Thông báo kết quả Kỳ họp thứ 8 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thái Nguyên

 

Ngày 25/7, dưới sự chủ  trì của đồng chí Nguyễn Văn Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Kỳ họp thứ 8 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thái Nguyên đã xem xét, thông báo một số nội dung quan trọng trong kết luận việc thi hành kỷ luật đảng đối với một số tập thể, cá nhân. Dự kỳ họp có đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy. 

Đồng chí Nguyễn Văn Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp

Theo đó, tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã xem xét kết luận một số nội dung sau:

1. Thông qua báo cáo đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xem xét thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với đồng chí Ngô Xuân Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thái Nguyên đã ký quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các chức danh chưa đúng so với quy định; chưa kịp thời chỉ đạo cơ quan tham mưu xây dựng lại Đề án vị trí việc làm của Sở trình UBND tỉnh phê duyệt, cùng một số khuyết điểm khác.

2. Xem xét thi hành kỷ luật đảng bằng hình thức khiển trách đối với đồng chí Vũ Văn Phán, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bí thư Đảng ủy bộ phận - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh chưa kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo sửa đổi bổ sung Quy chế làm việc cho phù hợp với quy định thi hành Điều lệ Đảng; có trách nhiệm trong việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các chức danh vượt số lượng so với quy định, cùng một số khuyết điểm khác.

3. Thông qua báo cáo kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đồng chí Ngô Doanh Thể, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Nội vụ, Bí thư Chi bộ - Chi cục trưởng Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh đã lãnh đạo thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy chi bộ chưa đảm bảo theo quy định; phân công nhiệm vụ không đúng thẩm quyền, cùng một số sai phạm khác. Sau khi thảo luận, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy khuyết điểm vi phạm của đồng chí Ngô Doanh Thể đến mức phải thi hành kỷ luật. Tuy nhiên, xét nguyên nhân, động cơ, mục đích, dẫn đến khuyết điểm vi phạm cũng như việc khắc phục hậu quả vi phạm của đồng chí, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy biểu quyết quyết định không thi hành kỷ luật và yêu cầu các tập thể cá nhân có liên quan nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm.

4. Tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cũng đã thông qua kết quả việc thực hiện nhiệm vụ, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, kiểm tra tài chính đảng đối với Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên năm 2015 và 2016./.

                                                                                                                             Theo thainguyentv.vn

Video
THƯ VIỆN ẢNH